Årsmötet är flyttat

Årsmötet är flyttat

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet till september 2020. Årsmötet kommer då att ske digitalt.