Årsmötet är flyttat

Årsmötet är flyttat

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet till september 2020. Årsmötet kommer då att ske digitalt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.