Policy

Övergripande riktlinjer för Föreningen Kattstallets verksamhet


Föreningen Kattstallet skall bedriva verksamheten så att antalet hemlösa katter minskar och kattens rättsliga och sociala status i samhället förbättras.


All verksamhet ska drivas enligt föreningen Kattstallets etiska principer:

  • Alla katter ska respekteras och behandlas omsorgsfullt som individer med ett egenvärde.
  • Alla katter har rätt till liv. Avlivning av friska oönskade eller förvildade katter kan inte ses som en acceptabel lösning.

Föreningen Kattstallet ska driva/stödja katthem

Föreningen ska ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten, se till att de får den omsorg och vård som behövs och därefter omplacera dem i nya, varaktiga hem.

När kattens hälsotillstånd så medger skall den placeras i ett nytt hem. En avgift skall erläggas av köparen vid överlåtelsen av katten. Köparen skall även underteckna ett avtal där han/hon förbinder sig att vårda katten väl samt att inte avliva katten av andra skäl än medicinska och då samråd med veterinär.

Alla katter som omplaceras genom Föreningen Kattstallet skall veterinärbesiktas, avmaskas, kastreras, id-märkas och vaccineras innan de flyttar till nytt godkänt hem. Kattungar och ungkatter som säljs okastrerade ska kastreras genom ägarens försorg och på föreningens bekostnad.


Föreningen Kattstallet ska arbeta för att höja kattens status och egenvärde

Föreningen Kattstallet ska aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället och arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status. Föreningen ska:


  • Samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor.
  • Genomföra informationskampanjer riktade till allmänheten och i det dagliga arbetet på Kattstallet bidra till att öka kunskapen om katter och kattägaransvar i samhället. Föreningen ska blanda annat informera om kastration, id-märkning, vaccinering och omsorg.
  • Verka för att reducera antalet hemlösa och oönskade katter. Föreningen Kattstallet kan stödja seriösa kastreringskampanjer ekonomiskt, t.ex. med utrymme alternativt personresurser.
  • Arbeta för förvildade katters rätt till liv och återanpassning till ett liv med människor.
  • Arbeta för en ändring av lagstiftningen så att ID-märkning blir obligatorisk och för bättre rutiner vid myndigheters omhändertagande av katter.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.