Så här arbetar vi

NO-KILL POLICY

Kattstallet arbetar enligt en No Kill-policy. Hos oss avlivas bara svårt sjuka katter på veterinärs rekommendation. Vi avlivar inte katter enbart för att de är gamla, skygga, har beteendeproblem eller för att de har varit hos oss länge.

KATTERNA PÅ KATTSTALLET

Kattstallet hjälper de katter som har det svårast. Det är katter som gått hemlösa länge, som kommit vilse eller som övergetts av sina ägare. Det är också katter som fötts ute av hemlösa mammor, katter från vanvårdshem och hem där det blivit för många katter.

PERSONAL, VOLONTÄRER & VETERINÄRER

Kattstallet har fyra heltidsanställda, ca 100 volontärer och vi tar även emot praktikanter och arbetstränare. Volontärerna arbetar med den dagliga skötseln av katterna och lokalen. De sköter även café, butik, loppis, marknadsföring, medlemsregister, hemsida, sociala media och mycket annat. Vi har också en husveterinär som besöker stallet varje vecka och en samarbetsveterinär  som tillsammans ansvarar för att katterna får bästa tänkbara veterinärvård. Vid behov anlitar vi även andra större veterinärkliniker i Stockholmsområdet.

KARANTÄNEN

Alla katter som kommer till Kattstallet tillbringar de första veckorna i karantän. Karantänen är en separat del att stallet med egen ventilation, egen skölj och strikta hygienregler. Katterna sitter vanligen en och en i egna karantänsrum och varje rum har sin egen städutrustning. Under tiden i karantän blir katterna veterinärbesiktade, vaccinerade, avmaskade, id-märkta och kastrerade. De får behandling mot eventuell ohyra och vi har extra uppsikt över deras hälsotillstånd.

SKYGGA & FÖRVILDADE KATTER

Eftersom Kattstallet tar emot katter som varit hemlösa länge så är en del av dem inte längre vana vid att ha nära kontakt med människor. Sådana katter kallas ibland ”skygga” eller ”förvildade”. Det finns ingen officiell definition av vad som avses med begreppet ”förvildad” eller hur man avgör om en katt är förvildad. Oftast avses en katt som blivit skygg eftersom den inte haft nära kontakt med människor under lång tid eller en katt som fötts ute av en hemlös hona och aldrig blivit socialiserad med människor. För det mesta vet vi inget om katternas bakgrund, om de t ex haft ett hem tidigare, och det kan vara svårt att avgöra om en katt verkligen är förvildad, om den haft dåliga erfarenheter av människor eller om den bara är rädd och stressad i en ny, ovan miljö.

MILJÖ

Föreningen Kattstallet har tillstånd att hålla 109 vuxna katter i lokalerna i Vällingby. Utöver karantän med 17 rum och en separat ”barnkammare” med fyra större rum för kattfamiljer, så finns fem rymliga avdelningar där katterna bor efter sin tid i karantän. Lokalerna är ljusa och luftiga med mycket dagsljus. Belysningen liknar dagsljus så mycket som möjligt och tänds och släcks så att den följer den naturliga dygnsrytmen. Lokalen har en kraftfull ventilationsanläggning som också bidrar till att kontrollera temperaturen under varma sommardagar. Eftersom katter har känslig hörsel och betydligt bättre luktsinne än människor så använder vi inga starkt doftande rengörings- eller tvättmedel och undviker höga ljud och slammer inne hos katterna.

GRUPPHÅLLNING

Förutom tiden i karantän så hålls de flesta katter på Kattstallet i grupper om 8-15 katter. Vi har även ett mindre antal rum för 1-4 katter. Vi har valt att arbeta med grupphållning eftersom det passar bäst för de flesta katter som vi tar emot. Många av katterna har levt ute under en längre tid och är vana vid att umgås med andra katter. De andra katterna ger stimulans och trygghet. Rädda och skygga katter kan iaktta hur de som är tama eller mer framåt umgås med oss människor. Grupphållningen gör det också möjligt att ha större ytor för katterna att röra sig och leka på och det blir lättare att skapa en mer stimulerande och omväxlande miljö. Men det ställer också krav på att miljön är anpassad så att samtliga katter på en avdelning får samma möjlighet till eget utrymme, bekväma viloplatser på olika höjd, möjlighet att gömma sig, många toalådor, möjlighet att äta och dricka i lugn och ro etc. Personalen har också ständig kontroll på harmonin i kattgrupperna, vilket är extra viktigt eftersom nya katter tillkommer allteftersom katterna flyttar till sina nya hem.

JOURHEM

Kattstallet har ett litet antal jourhem för kattfamiljer, katter som inte trivs med andra katter och katter med speciella behov. Ett fåtal katter lever i permanenta jourhem. Det är katter som vi bedömer inte bör omplaceras, t ex på grund av att de är mycket gamla eller har en kronisk sjukdom som de kan leva ett gott liv med men som kostar extra i mediciner och omvårdnad och som då bekostas av Kattstallet.

STRESS

Katter är lättstressade djur som föredrar att hålla sig i sitt territorium. Att komma till en ny miljö som ett katthem med okända människor och djur är mycket stressande för en katt oavsett vilken bakgrund den har. Forskning visar att stressnivån är hög under de tre första dagarna och att det tar ca 2-4 veckor att sänka den till en mer normal nivå. Hur fort det går beror på kattens personlighet och bakgrund. För att minska stressen är det därför extra viktigt hur vi behandlar katten när den är ny på Kattstallet, och när den flyttas till en ny miljö inom stallet. Det är också av stor vikt att den nya ägaren förstår att katten blir stressad av att flytta till sitt nya hem/nya territorium och behöver tid och tålamod för att vänja sig.

FÖRUTSÄGBARHET

Katter är vanedjur och tycker inte om förändringar. Förändringar skapar stress medan rutiner skapar trygghet och känsla av kontroll hos katterna. Genom att ge katterna möjlighet att förutse vad som kommer att hända ger vi dem en känsla av kontroll, vilket minskar stressen. Vi gör detta genom att alltid ha samma rutiner vid matning och städning varje dag. När städvagnen eller matvagnen kommer vet katterna precis vad som kommer att hända. Att äta är ingen social aktivitet för katter, därför har varje katt sin egen matskål och skålarna sprids ut i rummet så att katterna inte tvingas sitta för nära varandra. Det finns också många vattenskålar och toalådor utplacerade på olika platser i rummet.

KONTROLL

Katten är ett flyktdjur och behöver kunna gömma sig och fly för att undvika faror (människor, andra katter eller skrämmande föremål). Förutsägbara rutiner samt att katten själv har möjlighet att välja var den vill sitta och hur den ska röra sig i rummet ger en känsla av kontroll och minskar stressen. Det viktiga är hur katten upplever situationen. Genom att erbjuda många olika typer av liggplatser och gömställen på olika platser i rummet och på olika höjd ger vi katterna möjlighet att själva välja om de vill vara nära de andra katterna eller hålla sig för sig själva.

BERIKNING

Det ska vara roligt att vara katt på Kattstallet! Vi arbetar ständigt på att göra katternas tid hos oss både så avstressande och så stimulerande som möjligt. Tack vare de rymliga lokalerna finns det gott om utrymme för lek. Rejäla klösträd ger katterna möjlighet att klättra och klösa. Alla avdelningar har fönster som ger katterna möjlighet att titta på världen utanför. Volontärerna spenderar mycket tid med att leka med katterna och vi byter regelbundet ut leksakerna för att ge nya tillskott i miljön. De fem avdelningarna för vuxna katter har även stora fönster mot Kattstallets café som gör det möjligt för katterna att iaktta och vänja sig vid människor samtidigt som de befinner sig i en trygg och van miljö inne på avdelningen.

SOCIALISERING (TRÄNING)

Även hemlösa katter är beroende av människor för mat och värme och därför finns det ytterst få katter som inte har någon vana av att vara nära människor. Med kunskap, tid och tålamod går det att få även vuxna, skygga katter att lita på människor igen och att bli sociala familjekatter som trivs med sitt liv tillsammans med människor. Allt arbete med katterna på Kattstallet är en del i denna process. Alla volontärer på Kattstallet får gå en utbildning som, förutom grundläggande information om hygien och arbetsrutiner, även omfattar kunskap om kattens sinnen, behov, beteende, kroppsspråk, personlighetstyper mm samt hur man kan arbeta för att reducera stressen för katterna i katthemsmiljön. Volontärer som är särskilt intresserade kan bli ”katt-tränare”. Man blir då tilldelad en särskild katt att arbeta regelbundet med och får även dokumentera kattens utveckling. Socialiseringsarbetet övervakas av personalen och särskilda ansvarsvolontärer.

Under den första tiden i karantän arbetar vi inte aktivt med socialisering utan katterna får möjlighet att ”landa” och vänja sig vid den nya miljön. Detta är viktigt, i synnerhet som den första tiden ändå innebär mycket närkontakt med människor i form av veterinärbesiktning, vaccination, kastrering mm.
Arbetet med att vänja skygga katter vid att uppskatta mänsklig närhet och beröring anpassas efter varje individs personlighet och ”coping style” (hur just den katten hanterar stress). Den dagliga matningen och städningen följer samma rutiner och hjälper katterna att vänja sig vid att ha människor nära sig (classic conditioning). Lek, socialisering med mat och att försiktigt introducera beröring tar arbetet vidare till nästa steg. Tålamod och god iakttagelseförmåga är viktigt för att kunna läsa av kattens respons på olika former av aktiviteter. Det är inte ovanligt att utveckling går framåt i ojämna steg och står still under längre perioder.

BLIR ALLA KATTER TAMA?

De flesta katter blir tama men det kan ta tid att få dem att acceptera och tycka att sitta i knät eller låta sig lyftas och bäras. Det finns naturligtvis några katter som, även om de tycker om att vara i vår närhet, inte gillar att blir hanterade eller har behov av lek och kel med människor. Men även dessa katter får bra hem, i en miljö som passar för dem hos personer som uppskattar katterna som de är.

OMPLACERING

För oss är det viktigt att alla katter som kommer till oss får ett gott, varaktigt hem och vi arbetar mycket med att matcha katterna med rätt ägare så att både katt och människa ska bli nöjda. Därför får den som vill adoptera en katt från Kattstallet först komma på ett längre besök och träffa personalen, berätta om sin hemförhållanden, t ex om man har små barn, andra husdjur etc, vilken erfarenhet man har av katt sedan tidigare och vilka andra förväntningar och önskemål som finns. Därefter föreslår personalen några katter som de tror passar och om man bestämmer sig för att boka en katt får man sedan hälsa på ”sin” katt en eller ett par gånger innan den får följa med hem.

OM DET INTE FUNGERAR

Om det av någon anledning inte skulle fungera i det nya hemmet, t ex för att den nya katten inte kommer överens med en katt som redan finns i hemmet, så kan adoptionen upphävas. Vi tar alltid tillbaka ”våra” katter, oavsett hur länge sedan de lämnade Kattstallet.

KATTUNGAR

Kattungar säljs aldrig som ensamkatter. Om det inte redan finns en yngre katt i hemmet så måste man adoptera två kattungar eller en kattunge och en yngre katt. Kastrering ingår alltid i priset och utförs hos Kattstallets samarbetsveterinär. Först efter kastreringen övergår ägarskapet till det nya hemmet. Detta för att vi alltid ska vara helt säkra att alla katter från Kattstallet blir kastrerade.

UPPFÖLJNING EFTER ADOPTION

Alla adoptioner följs upp för att vi ska vara säkra på att katterna har det bra i sina nya hem och att kattägarna trivs med sin katt. Genom uppföljningen kan vi också se hur skygga katter utvecklas i sina nya hem. Har man adopterat en katt från Kattstallet är man alltid välkommen att höra av sig om man har frågor eller om det uppstår någon typ av problem med katten.

Långhåriga katter som behöver hjälp med pälsvården drabbas hårt om de blir hemlösa. Pälsen kan bli så tovig att katten inte kan röra sig. Till slut släpper pälsen från huden vilket är mycket smärtsamt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.