Bli sponsor


Kattstallets verksamhet är helt beroende ideellt arbete och av gåvor, donationer och sponsring från privatpersoner, ideella organisationer och företag.

Tack vara deras generositet kan vi varje år rädda hundratals katter undan lidande och en osäker framtid och istället ge dem ett nytt liv i trygghet. Ingen gåva är för liten – ingen insats för obetydlig. Vi är oerhört tacksamma för allt det stöd vi får.

Som Kattstallets samarbetspartner får du också möjlighet att nå våra medlemmar, gåvogivare, kattköpare och alla dem som besöker vår hemsida. För mer information, kontakta oss: info@kattstallet.se


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.