Vanvård/djurplågeri

ATT ANMÄLA

1) Gör en anmälan till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare per telefon eller e-post. Anmälningstelefon för djurskyddsärenden: 076-790 20 90.
Telefontid vardagar 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00.
Det går att göra en anonym anmälan (alla uppgifter i en anmälan är en allmän handling som vem som helst kan ta del av.)
2) Under kvällar och helger kan du kontakta polisen på tel nr 114 14, eller om det är mycket brådskande ring 112.
3) Ta reda på uppgifter som namn, adress, ev. portkod till den person som anmälan riktas emot. Ge gärna en vägbeskrivning. Ange var djuret finns och redogör för på vilket sätt djuret far illa.

Länsstyrelsen

VAD HÄNDER SEN?

Länsstyrelsens handläggare gör en bedömning av hur allvarlig situationen är och hur bråttom det är att man åker ut på en inspektion. Länsstyrelsens inspektörer är ofta överbelastade och det kan ibland ta lång tid innan en anmälan åtgärdas.

Upptäcker man brister i djurhållningen vid en inspektion kan djuret i svåra fall omhändertas och då säljas, överlåtas eller avlivas.

Även polisen kan besluta att omhänderta ett djur av djurskyddsskäl. Därefter beslutar Länsstyrelsen om polisens beslut ska gälla.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.