Blog

Ny nätbutik

Det pågår ett arbete med att byta nätbutik och den nya sidan kommer att lanseras inom kort! I den nya butiken kommer du som medlem också att kunna hantera ditt medlemskap och hitta dina månadserbjudanden!

Årsmötet är flyttat

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet till september 2020. Årsmötet kommer då att ske digitalt.

Covid-19

Med anledning av COVID-19 ställer vi in samtliga arrangemang från mars samt stänger för allmänheten.