Pul

Vilka som registreras
Föreningen Kattstallet registrerar personer som betalar in gåva eller medlemsavgift, samt personer som uttryckt intresse för föreningen.

Ändamålet med registreringen

Registreringen görs för att vi ska kunna hålla kontakten med givarna och för att kunna utöka givarkretsen. Verksamheten är helt beroende av ideella gåvor.

Motivering för registreringen
Registreringen görs för att vi ska kunna skicka ut information om föreningens verksamhet och andra frågor som rör föreningens verksamhetsområden, om hur vi använder givarnas pengar, för att be om gåvor, samt för att be om praktisk hjälp.
Vilka uppgifter som registreras

Föreningen Kattstallet registrerar namn och adress samt telefonnummer och e-postadress om personen uppgivit dessa. Personnummer och eventuellt uppgifter om bankkonto kan komma att registreras om givaren vill ge via autogiro. När antalet registrerade uppgår till fler än 200 personer kommer varje registrerad person att tilldelas ett referensnummer för säkrare identifiering.

Varför uppgifterna registreras

Namn och adress sparas för att föreningen ska kunna göra utskick per post, t ex nyhetsbrev, förfrågan om gåva och annat som kan intressera medlemmen. Personnummer sparas i de fall personen ger gåva via autogiro. (Personnummer kopplat till namnet är ett säkerhetskrav från banken.) I de fall vi får tillgång till telefonnummer och e-postadress sparas de för kontakter enligt ovan samt för eventuella e-post- och telemarketing-kampanjer.

Användning av uppgifter

De registrerade uppgifterna används enbart för internt bruk enligt ovan.

Hur de registrerade informeras

I samband med att vi ber om uppgifter, t ex på inbetalningskort, anges texten: ”Föreningen Kattstallet dataregistrerar uppgifter om namn, adress, ev e-postadress och telefonnummer för att kunna upprätta ett medlemsregister och kommunicera med medlemmar och personer som skänker gåvor”. Övriga personer som registreras får följande information skriftligen i samband med att de får information från oss för första gången: ”Föreningen Kattstallet kommer att dataregistrera uppgifter om ditt namn, adress samt ev e-postadress och telefonnummer för att kunna skicka dig information om våra aktiviteter”

Personuppgiftsombud
Kontaktperson för personuppgiftsfrågor är Christina Lindblad, pul@kattstallet.se.
Denna policy har antagits av styrelsen för 
Föreningen Kattstallet 2020-10-10

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.