Månadsgivare

Din gåva gör skillnad! 

AUTOGIRO

Fyll i autogiromedgivandet för att komma igång direkt!

Autogiromedgivande
VIA INTERNETBANK

Betala varje månad till Plusgiro 90 02 24-7 eller Bankgiro 495-9441. Skriv “Månadsgivare” eller “Burfadder” i meddelandefältet istället för OCR-nummer. Mejla till fadder@kattstallet.se, så att vi också får din postadress.

BLI RUMSFADDER

Bli fadder och stöd Kattstallets verksamhet genom att sponsra en avdelning eller ett karantänsrum under ett år.

Avdelning för 8-15 katter: 10 000 kr/år
Veterinäravdelning: 10 000 kr/år
Karantänsrum för 3-4 katter: 5 000 kr/år

Sätt in beloppet på plusgiro 90 02 24-7, ange namn, adress/mejl och ”Fadder 2024” på inbetalningen. Du får ditt namn på väggen i anslutning till avdelningen som du sponsrar samt på hemsidan (frivilligt).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.