Kattstallets No Kill-policy


No Kill-verksamheten är väl utvecklad i många andra länder, framför allt i USA, medan den i Sverige fortfarande är tämligen okänd. No Kill innebär att man kombinerar ett flertal arbetsmetoder för att kunna hjälpa så många djur som möjligt. Det innefattar bl a omplacering, rehabilitering, rådgivning, informationskampanjer, kastrerings- och id-märkningskampanjer och arbete för att höja kattens status i samhället.

På Kattstallet utgår vi alltid från varje individs förutsättningar och No Kill innebär för oss att vi är beredda att arbeta hårdare för att ge alla djur vi tar emot chansen att få ett gott liv i ett nytt hem som passar just den katten.

No Kill tolkas ibland felaktigt som att man aldrig avlivar djur men att arbeta enligt en No Kill-policy innebär enligt vår uppfattning inte att djur ska utsättas för lidande. Det finns tyvärr situationer då det är nödvändigt att avliva en katt av djurskyddsskäl och det förekommer att föreningen avlivar katter när vi gör bedömningen att kattens fysiska och/eller mentala status inte medger omplacering eller när kattens lidande gör det nödvändigt med avlivning. Avlivningsbeslut på Kattstallet fattas alltid i samråd med veterinär och veterinärens utlåtande är alltid avgörande.

Förutom vår husveterinär så samarbetar Kattstallet med flera av Stockholms mest etablerade veterinärkliniker för att få tillgång till bredast tänkbara kompetens. I fråga om mer komplexa medicinska problem, eller beteendeproblem, vänder vi oss till specialister innan vi fattar beslut om hur vi ska gå vidare.

Katter som varit hemlösa länge eller som levt i ett vanvårdshem tillsammans med många andra katter kan ibland vara skygga och rädda för människor. En del katter har också en skygg och försiktig personlighet och behöver lite längre tid än andra för att anpassa sig. Oavsett kattens bakgrund är det alltid stressande för en katt med den förändring som det innebär att komma till ett katthem. Eftersom stressen påverkar såväl fysisk hälsa som psykiskt välmående och beteende så lägger vi ner mycket tid på stressreducering. Här ingår miljöberikning och möjligheter för katterna att dra sig undan när de behöver, liksom regelbundna rutiner och att personal och volontärer vet hur man behandlar rädda och stressade katter.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.