Testamentera

En gåva för framtiden

Mitt i livet kan det kännas avlägset eller obehagligt att tänka på vad som ska hända när man inte längre finns. Men genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och försäkrar dig om att dina tillgångar används till det du tycker är viktigt.

Det är enkelt att testamentera till Kattstallet. Du kan antingen ge ett bestämt belopp eller välja att testamentera föremål, värdepapper eller en fastighet som vi kan omsätta till pengar. Du kan även testamentera hela kvarlåtenskapen eller en viss procent av ditt ägande till Kattstallet. Det du behöver tänka på är att testamentet måste undertecknas av testatorn (dig) och två samtidigt närvarande vittnen för att testamentet ska vara juridiskt bindande. Det är viktigt!

Kom ihåg att ange vårt organisationsnummer: 802411-6066.
Adressen till Kattstallet kan också vara bra att ta med:
Föreningen Kattstallet
Jämtlandsgatan 153A
162 60 Vällingby 

Nedan finns mallar för dig som vill ha lite hjälp med utformningen av ditt testamente.

Kattstallet samarbetar också med Lavendla som kan hjälpa dig med bland annat juridisk rådgivning och minnesgåvor

Lavendla

Frågor om testamente

Kontakta jur.kand. Christina Gileforte 

Du som är boutredningsman eller hanterar bouppteckningar kan kontakta Christina direkt. Hon kommer att vara din kontakt under hela bodelningsprocessen. Om du arbetar på stadsdelsförvaltningens dödsboenhet kan du också kontakta Christina.

Kontakta Christina

Mallar för testamenten

TESTAMENTE
Ladda ner
TESTAMENTE – MAKAR
Ladda ner
TESTAMENTE – SAMBO
Ladda ner

Tack för ditt stöd!

Det betyder oerhört mycket för oss i vårt arbete med de hemlösa katterna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.