Bli volontär

Att vara volontär på Kattstallet

Kattstallet är helt beroende av volontärarbetare och den största gruppen av volontärer är de som arbetar som kattskötare. Verksamheten är dock beroende av andra faktorer också för att den ska fungera och ideella krafter behövs överallt! Oavsett vilken uppgift man har inom verksamheten finns vissa gemensamma saker som gäller alla inom Kattstallets verksamhet.

Gemensamt för alla volontärer

KATTEN I FOKUS

Alla inom verksamheten agerar alltid med kattens bästa i fokus. Kattens bästa kan vara det bästa för den enskilda katten eller för kattens status i samhället.

UTVECKLING

Vi strävar kontinuerligt efter att bli bättre själva för att på så vis bättre kunna bidra med en påverkan för att höja kattens status och utmanar kontinuerligt oss själva och vår omgivning i syfte om att utvecklas.

KVALITET

Kvalitet – är ryggraden i vårt arbetssätt och genomsyrar de beslut och val vi står inför i alla delar av verksamheten. En god kvalitet i verksamheten reflekterar också verksamheten positivt vilket skapar grunden för föreningens stabilitet ekonomiskt.

ANSVAR

Vi tar alla ansvar för att säkerställa omvårdnad av de katter vi omhändertar och för varandras möjlighet att genomföra verksamhetens syfte. Alla inom organisationen tar också ansvar för att följa de rutiner som finns och att ta del av den information som ges.

FORSKNINGEN GÄLLER

För att vi ska kunna arbeta för kattens bästa utgår vi alltid ifrån den forskning och kunskap om katter som är dokumenterad. För odokumenterade frågor om katt utgår vi ifrån erfarenhet och “best praxis”. Detta för att vi både kortsiktigt och långsiktigt ska kunna fatta rationella beslut i annars emotionella situationer.

Bli kattskötare!

Kattstallets största arbetsstyrka är de volontärer som sköter katternas dagliga behov, Kattskötarna. För att säkerställa att katterna som bor hos oss får sina behov tillgodosedda dagligen, 365 dagar om året arbetar vi med schemalagda arbetspass där man ska ta minst två arbetspass per månad.

1

Åldersgräns

För att vara volontär på Kattstallet måste du ha fyllt 18 år, är du över 18 år?

2

Närvaro

Är du beredd att komma till Kattstallet på minst två schemalagda arbetspass per månad?

3

Katterna

Är du intresserad av att hjälpa hemlösa katter till ett bättre liv även om de kanske inte ger så mycket tillbaka till dig i form av gos och mys?

4

Fysik

Klarar du av att ge katterna den omvårdnad de behöver? För att göra det måste du klara att utföra arbetsuppgifterna rent fysiskt.

Uppfyller du ovanstående?

I så fall, varför vänta? Anmäl dig till en intervju och kom igång direkt! 
Skicka e-post till: kontoret@kattstallet.se

Övriga uppdrag som volontär

Utöver Kattskötarna behöver Kattstallet volontärer till andra saker inom organisationen. Nedan är några uppdrag som behöver personer som kan bidra med sin tid!

BUTIKEN

Här behövs folk som kan hjälpa till att driva butiken som finns på Kattstallet med inköp, bemanning i kassan, exponering osv. Vi har även en webshop där det behövs personer som arbetar med den online och mer “hands on” med utskick av beställningar mm.

INFÅNGARE

Att fånga katt är tidsödande och slitsamt och handlar ofta om att sitta i skumma områden mitt i natten och passa på en fälla. Att fånga katt är dock en hel vetenskap eftersom man inte vill fånga “fel”. I denna grupp är det också bra med spridning geografiskt i länet eftersom katter kommer ifrån alla håll.

SOCIALA MEDIER

Kattstallet finns på Facebook och Instagram. För att arbeta med våra sociala medier behöver man regelbundet komma till Kattstallet för att man ska kunna få fram bildmaterialet som behövs. Att arbeta med sociala medier innebär också att man sköter ansiktet utåt för Kattstallet och det är därför viktigt att man är ordentligt insatt i verksamheten.

LOPPIS

Här behövs folk som kan hjälpa till att driva loppisen som finns på Kattstallet med sortering, prismärkning, display osv. 

Är du intresserad av att arbeta med loppisen, kontakta vår loppisgrupp på Facebook.

Kattstallets loppisgrupp

Jag vill bli annan sorts volontär än kattskötare på Kattstallet!

Om du känner att uppdraget som kattskötare kanske inte är för dig men är intresserad av att bidra inom ett annat område – tveka inte att kontakta oss!

Eftersom våra arbetsgrupper är självgående grupper av volontära krafter kommer vi att vidarebefordra din förfrågan till den arbetsgrupp som berörs. De flesta grupper kommer därefter att genomföra intervjuer med dig och därefter kommer de att hjälpa dig in i uppdraget om ni beslutar er för det.

08-409 094 10 (telefontid vardagar 14.00-15.00)

volontar@kattstallet.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.