Felis silvestris lybica

Nu hoppar vi fram några miljoner år till alla våra tamkatters anfader:

Felis silvestris lybica eller den afrikanska vildkatten som den ofta kallas. Den är stor som en större tamkatt med långa ben och lång svans. Den är tigrerad med fläckar och färgen kan skifta något från rödaktigt till brun eller gråaktig. Den har sitt ursprung i norra Afrika och Mellanöstern där den kan leva både i karg ökenmiljö och på savannen.

Le Roux, Johannes & Foxcroft, Llewellyn C & Herbst, Marna & Macfadyen, Sandra. (2014). Genetic analysis shows low levels of hybridization between African wildcats (Felis silvestris lybica) and domestic cats (F. s. catus) in South Africa. Ecology and Evolution. 5. 10.1002/ece3.1275.

Men hur gick det till? Domesticerade vi katten eller domesticerade katten oss?

Nästan alla våra husdjur domesticerades i det område som brukar kallas ”Den bördiga halvmånen” i vad som idag är delar av bl a Iran, Irak, Turkiet, Syrien, Jordanien, Libanon och Israel. De var här som människan först blev bofast och jordbruket föddes. På den tiden var det ett bördigt och frodigt område kring floderna Eufrat och Tigris.

Grödor som vete, korn och baljväxter av olika slag drog till sig snyltgäster som möss, råttor och fåglar. Det är sannolikt att katten bjöd in sig själv till denna buffé och att människorna upptäckte fördelarna och lät den hållas. Katten tjänade också på att den gick skydd från andra rovdjur genom att leva nära människan. Det blev en win-win för båda parter.

Det äldsta arkeologiska fyndet är från Cypern för 9 500 år sedan där man hittar en katt som begravts tillsammans med en människa. Eftersom det inte fanns några vildkatter på Cypern vid den här tiden så måste människor ha tagit med sig katten till ön. Glapp i historien mellan fynd för ca 9 000 – 8 000 år sedan och 5 000 år sedan.

Kina 5300 år sedan

Studier av DNA från kattben (2018) som hittats vid utgrävningar har visat att kattens erövringståg skedde i två omgångar.

Första ”omgången” spreds från Mindre Asien under stenåldern. Här finns t ex 6000 år gamla fynd från Bulgarien och 5000 år gamla fynd från Rumänien.

Arkeologiska fynd visar att det fanns katter i nordvästra Kina redan för 5 300 år sedan. En tid (stenålder) då människor bodde i byar, odlade en tidig form av spannmål och höll grisar. Bl har man hittat rester av en gammal katt vilket tyder på att katterna hade det bra och blev väl omhändertagna. De var lika stora som vår tids tamkatter men något mindre än vildkatterna.

Hur tamkatten kom till Kina är oklart. Möjligen kan den ha förökat sig med de lokala vildkatterna (Felis silvestris ornata och Felis silvestris bieti) men ännu har det inte gjorts några studier på katters DNA från den här tiden.

Egypten

Det tidigaste fyndet av en katt som begravts tillsammans med en människa i Egypten är från ca 4000 f kr. En arbetare som begravts tillsammans med en gasell och en katt (mat och sällskap). Det var vid denna tid som egyptierna börja odla grödor. Efter ca 2000 fr Kr är det vanligt med katter i målningar och hieroglyfer och katter avbildas ofta i vardagliga situationer.

Katterna var uppskattade musjägare men de jagade också ormar. Alla var dock inte lika skickliga vilket syns på den här karikatyren av en katt som passar upp på en råtta.

Katter var också älskade och vördade husdjur. Den som dödade eller skadade en katt kunde råka riktigt illa ut. När en älskad katt dog sörjde hela hushållet och det fanns särskilda kyrkogårdar för katter.

På bilderna ser man att de egyptiska katterna ser likadana ut som de lokala vildkatterna: tigrerad päls och lång ringmönstrad svans.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.