Från allra första början

Det hela började för så där 25 miljoner år sedan med en kattliknande varelse som fått namnet Proailurus – den levde i de subtropiska skogarna i det som sedan blev Europa. Den var tämligen kraftigt byggd och något större än en modern huskatt. Troligen var den duktig på att klättra i träd, både när den jagade och för att skydda sig från större rovdjur. Genetiska studier har visat att den inte bara var anfader till alla kattdjur i världen utan även till hyenorna och mård.

Werdelin, Lars & Yamaguchi, Nobuyuki & Johnson, Warren & O’Brien, S.J.. (2010). Phylogeny and evolution of cats (Felidae).

Från denna urfader/urmoder utvecklades alla kattdjur som finns och som någonsin funnits på jorden. Från den skräckinjagande sabeltandade tigern till de senaste raskatterna i vår tid. Kattdjuren spreds över jorden. Under perioder med låga havsnivåer tog de sig via landbryggor till samtliga kontinenter med undantag av Antarktis och Australasien.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.