Grymheten mot katterna

Här är några ”kul” grymheter som man ägnade sig åt…

Kattbränning var en ritual som skulle frambringa lycka. Ritualen gick till att du stod och brände en stor gryta av levande katter över en brasa medans människor stod runtomkring och skrek och skrattade. I Frankrike bland annat var det vanligt att kungarna själva ceremoniellt startade elden.

Slå katten ur tunnan är en lek sammanbunden med fastlagshelgens firande. Leken är vitt utspridd i Danmark under fastelavns-firandet och brukade även lekas i södra Sverige.

Sitt namn har leken fått av att man förr lät en levande katt vara i en tunna som sedan traktens unga män skulle slå sönder med hjälp av en käpp eller ett svärd medan de satt på en häst. Lyckades man slå sönder tunnan utsågs man till ”kattakung” (kattekonge). Efteråt fick kungen utse en drottning bland de kvinnliga åskådarna. Grunden till att man använde en katt var att man förr trodde att byn kunde undslippa pesten om man dödade en katt.

Katter kopplades samman med månen och de skulle därför offras för att få ljusare tider.

I Frankrike kastade man till exempel in en katt i midsommarbålet, medan man i Tyskland gjorde detsamma när man brände påskbål. Traditionen att slå sönder tunnor kommer från gamla dödsritualer, där man slog sönder krukor för att förhindra att de döda skulle gå igen. Det sägs att det var en dansk pastor vid namn Holm som på 1830-talet fick folk att inse att detta användandet av katter var djurplågeri

2:a söndagen i maj vart fjärde år firades i Ypres i Belgien kattfestival då man från ett högt torn eller lagerbýggnad där katten hållit rent på råttor slängde ner katterna, 1817 började man istället använda mjukisdjur.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.