Häxprocesserna

Häxhammaren, är den mest inflytelserika instruktionsboken för häxjakt.

Häxhammaren består av tre delar. Första delen skall bevisa att häxor finns, andra delen beskriver hur häxeri bedrivs och tredje delen hur häxor upptäcks, hur rättegång och förhör mot dem skall drivas samt hur de skall oskadliggöras.

De två ogifta katolska inkvisitorerna som skrev boken beskyller kvinnor för att ha ohämmad sexualitet och låg intelligens och därmed faller lättare för djävulens lockelser som sker genom det sexuella. Författarna hävdar att själva ordet femina (kvinna) härleds från fe och minus och betyder trolös. Skriften deklarerar vidare att vissa av de saker som bekänns av häxerianklagade, såsom antagande av djurgestalt (ofta katt), i själva verket inte ägt rum utan bara är illusioner, skapade av Satan, medan andra saker, till exempel frambesvärjande av stormar, flygförmåga och förstörelse av skördar, är verkliga.

Ordet kättare (eller Cathari) ansågs under medeltiden att härröra ifrån ordet katt eftersom de kysser ändan på katten i vars skepnad Lucifer visar sig… (Alain de Lille, 1200-talet)

Gregory IX var en av påvarna under medeltiden och han ansåg att katter var satans inkarnation. Det uttalandet ledde till massdödande av katter och i sin följd en stor ökning bland råttbefolkningen. Detta ledde tillslut till en ökad spridning av digerdöden.

Svarta katter

Varför för svarta katter otur med sig?

Katter kunde till skillnad från andra djur kunde se och jaga i mörker. Man trodde ju att en sådan egenskap måste höra ihop med djävulen och häxorna. I synnerhet svarta katter ansågs föra med sig otur, särskilt om de passerade över en väg. Skräcken för svarta katter var så stor att man kunde bli fängslad eller avrättad om man ägde, eller kanske bara matade, en svart katt.

Tusentals katter dödades överallt i Europa på grund av denna övertro som fortfarande finns kvar på vissa platser. År 2007 bedömde till exempel djurskyddsorganisationer att uppemot 60 000 svarta katter dödas i Italien varje år på grund av sin färg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.