Katten & jägaren

1872 skrevs en artikel av jägmästaren i Råslätt där han frågade sig vilken nytta katten gjorde på landet – svaret blev tveklöst; ingen alls.

Trots att den är ”Qvinliga slägtets favorit” – ty sanningen måste fram!

Katten får för mycket mat och ger sig på rapphöns, tjäderungar och harpaltar och framförallt åsamkar den småfåglarna stor skada.

Kan tyckas att jägaren kunde ha beundrat sin skicklige kollega, men icke… Det kan röra sig om lojalitet gentemot sin hund?

Enligt lagförslag 1755 skulle kattens öron skäras av tätt mot huvudet för att förhindra dess möjlighet att jaga. Ägaren på Barsebäcks gård (Gustaf David Hamilton svensk greve (1751) militär, samt överbefälhavare under kriget mot Preussen 1758 (han blev fältmarskalk 1765) införde samma år i sin byordning att alla öronförsedda katter skulle slås ihjäl. Det samma gällde lösspringande hundar.

Även jägmästare Gadamer (Råslätt) ansåg att kattens öron borde skäras av. Gadamer ansåg även att katt borde beskattas för att minska beståndet av katt. Ssvenska jägareförbundets nya tidskrift dundrade över att pressen beskrivit hur en duktig katt i Lönneberga tagit hem en skogsfågel och ifrågasatte ifrån vems mark katten stulit fågeln och utfört sitt illdåd. De menade att de vilseledande kattnotiserna i pressen måste upphöra då ”Katten är inget dygdemönster utan vårt värsta vilddjur”.

Fåglarnas fiende

Katten får under 1800-talet brottslingens motbjudande drag. Fåglarna är djurvärldens änglar…

Zoologin och jägaridealet var tätt sammanknutna under 1800-talets andra hälft vilket påbörjats redan under 1700-talet. Lundaprofessorn Sven Nilsson konstaterade efter att ha likställt katten med ormen att ”Det synes mig därföre icke alldeles osannolikt, att saliven, hos en katt, eller annat argt djur, som blivit retad och som faller i blint raseri, kan antaga giftig beskaffenhet.” Det finns exempel på människor som dött av kattbett, var argumentationen.

Hunden men inte katten följer människan… Kyrkoherden i Lycksele upplyste om att inte en enda katt ägs av nomadisernade lappar emedan hunden är istället en lovsång över läraktighet, trohet och nytta. Hunden blir ibland så intim med familjen att han blir en medlem i familjen. Kattens enda goda egenskap är dess modersegenskaper men man skulle akta sig för att ha katt inomhus då det rapporterats om att katter mördat värnlösa små barn. Om hunden skrevs istället om en hund som sörjde sin husse genom att befinna sig på densammes grav i 11 år. Kontentan blev därför att hunden är sann och katten är falsk.

Fåglar döda av katt

Skogs och åkerbruk är hot för fåglarna.

Enbart trafiken dödar lika många fåglar som katten.

Katten dödar ca 3% av de fåglar som dör årligen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.