Kattens förändring

Vad har förändrats hos katten sedan den slog sig ihop med människan?

När forskare jämfört arvsmassa mellan tamkatter av olika raser med vildkatter – europeisk och afrikansk – har man sett att ett fåtal gener förändrats (13 st). Detta har t ex gjort att tamkatterna är mindre rädda i främmande situationer och har lättare att lära sig nytt, i synnerhet om det får något gott som belöning. I det stora hela är våra moderna katter fortfarande genetisk sett vildkatter. Förändringen är inte alls jämförbar med hundens och har dessutom skett mycket senare i historien.

De flesta av de olika kattraser vi har idag har kommit till inom de senast 80 åren och den genetiska skillnaden mellan de olika raserna är mycket liten, oftast bara en enda gen.

En uppfattning som fortfarande frodas är att katter är ensamlevande djur. Vildkatter (riktiga vildkatter, inte förvildade tamkatter) lever ensamma och försvarar sitt territorium mot andra katter men tamkatten har lärt sig att leva tillsammans med andra katter. Inte bara i hem utan även ferala, dvs förvildade tamkatter, lever ofta i grupp, förutsatt att det finns tillräckligt med resurser.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.