Kattens historia

Från älskad till hatad till älskad…

Katten har genom historien genomgått många olika stadier i sin relation med människan och vi försöker här ge en snabb bild av hur den resan sett ut fram tills idag.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.