Tidsbokade besök

Tidsbokade besök

För dig som är intresserad av att adoptera katt är det just nu långa väntetider på tidsbokningar. Med anledning av Corona har antalet besök minskats och kommer under 2021 att vara fortsatt begränsade tillsvidare. För att förtydliga, det är inte så att det inte finns tider utan att de tider som finns är uppbokade ungefär en månad fram i tiden.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.