Årsmöte

Årsmöte

Tisdag 23 april kl 18.30

Endast för medlemmar i Föreningen Kattstallet. Mötet hålls på Kattstallet i Troxhammar. Det går även att delta via Zoom. Anmälan till arsmote@kattstallet.se eller 08-40 90 94 10 senast den 12 april. Här kan du också beställa fullständig dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt ev. motioner. Dessa skickas ut efter 11 april.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.